Delta Automation
Bydgoszcz jest piękna!
Home » Działalność » Walka o szósty mandat dla Bydgoszczy
Walka o szósty mandat dla Bydgoszczy

OŚWIADCZENIE

23 czerwca 2014 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Uchwała LI/803/14) pozbawił bydgoskich wyborców jednego mandatu do tegoż Sejmiku.
Ponieważ decyzja ta budzi daleko idące wątpliwości mec. Łukasz Szmit w moim imieniu wezwał Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego do usunięcia naruszenia prawa.

W tej sprawie 25 sierpnia 2014 roku odbyło się głosowanie (Uchwała LII/812/14), w którym za odrzuceniem mojego sprzeciwu głosowało 17 radnych, za przejęciem było 10 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Dwóch radnych nie oddało głosu. Wśród radnych głosujących za pozbawieniem bydgoszczan jednego mandatu byli także bydgoszczanie: Edward Hartwich, Maciej Świątkowski i de facto Dorota Jakuta, która pomimo udziału w sesji, głosu nie oddała.
Dla osób tych lojalność wobec partii - Platformy Obywatelskiej jest ważniejsza od interesu Bydgoszczy. Mam nadzieję, że wyborcy im to zapamiętają.

A jaka jest geneza mojego wezwania do usunięcia naruszenia prawa?
Art. 463 §1 Kodeksu wyborczego, na podstawie którego Sejmik Województwa na nowo przeliczył liczbę mandatów w okręgach wyborczych, używa wyrażenia „liczba mieszkańców województwa”.
Artykuł ten nie definiuje na jaki dzień ma być ta „liczba mieszkańców” i w oparciu o jakie dane (GUS-owskie czy też rejestru wyborców).
Interpretacji tego artykułu kodeksu wyborczego dokonał marszałek Całbecki w sposób wygodny dla siebie i jednocześnie krzywdzący dla mieszkańców Bydgoszczy.
Dlatego też zaskarżę omawianą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Na koniec za pośrednictwem mediów chciałbym podziękować 10 radnym, którzy poparli moje wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Sławomir Michalski

UZUPEŁNIENIE:
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informuję, że dnia 19.09.2014 roku, za pośrednictwem kancelarii adwokackiej, wniosłem pozew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym zaskarżyłem uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Uchwała LI/803/14 z dnia 23.06.2014 roku) pozbawiającą bydgoskich wyborców jednego mandatu w najbliższych wyborach.

Niestety dnia 24.11.2014 r. skarga została odrzucona, gdyż według sądu do zaskarżenia uchwały właściwa jest jedynie droga przewidziana w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Sławomir Michalski


Do pobrania

do góry