Delta Automation
Bydgoszcz jest piękna!
Home » O nas » Manifest
Manifest

Manifest ideowy Stowarzyszenia.

Wysoki poziom aktywności mieszkańców Bydgoszczy szansą jej szybkiego rozwoju.

Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz zostało powołane aby odważnie i kompetentnie egzekwować prawo mieszkańców naszego miasta do współdecydowania o istotnych sprawach naszej małej Ojczyzny.
Pragniemy przyczynić się do powstania nowej jakości w bydgoskiej przestrzeni publicznej. Chcemy wpływać na otocznie, w którym żyjemy, zmieniać je na lepsze dla siebie i następnych pokoleń.
Będziemy realizować nasze pomysły na Bydgoszcz razem ze wszystkimi, w szczególności z organizacjami pozarządowymi, którym bliskie są zasady budowania państwaobywatelskiego. Zamierzamy promować idee i koncepcje przyczyniające się do samoorganizacji społeczeństwa i rozwoju Bydgoszczy, tak aby mieszkańcy byli dumni ze swojego miasta a życie i mieszkanie w nim było przyjemnością.

Wierzymy, że dzięki aktywności, zaangażowaniu i współpracy cele te osiągniemy.


do góry