Delta Automation
Bydgoszcz jest piękna!

Home » Aktualności » Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie
Opublikowano: 21 Marzec 2016
ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Samorządna Bydgoszcz serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 31.03.2016 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej (pom. nr 208) na II piętrze biurowca „ROMET” ul. Fordońska 246 w Bydgoszczy.
Zebranie będzie prowadzone według następującego porządku obrad:
1.Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
2. Sprawdzenie listy obecności – stwierdzenie quorum Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 r.
5. Przyjęcie sprawozdań Finansowych za 2015 r.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie Zebrania.
Z poważaniem

Sławomir Michalski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Samorządna Bydgoszcz

do góry